Brachiosaurus

En mektig veganer. Brachiosaurus tilhører sauropodene – de største landdyrene som noensinne har eksistert.

Brachiosauruser kunne bli 25 meter lange og opp til 14 meter høye. De kunne trolig bli over 100 år gamle. Brachiosaurus bodde i flokker på store sletter nær innsjøer og vassdrag, der de spiste fra trær og høye busker.

På toppen av hodet hadde brachiosaurus en oppstikkende kam der neseborene kan ha vært. Kanskje det var et resonanskammer som forsterket lydene de enorme dyrene brukte for å snakke med hverandre. Denne utveksten kan også ha vært brukt til å kjøle ned hjernen.

Hjertet til denne giganten kan ha veid opp til 400 kg. Et stort hjerte var nødvendig for å klare å pumpe blod til hodet. For å oksygenere den store kroppen hadde Brachiosaurus et effektivt åndedrett, ved at luften passerte rett gjennom lungene i stedet for å bli pumpet inn og ut av lungene slik som hos pattedyr.

Fakta


  • Lengde: 25 meter
  • Vekt: 60 tonn
  • Kosthold: Planter
  • Periode: 154–145 millioner år siden
  • Funnsted: Nord-Amerika
  • Vitenskapelig navn: Brachiosaurus altithorax